Hotline +84 982 007 996    info@onlinesolutions.vn

Tại sao nên chọn Online Solutions?

Miễn phí tích hợp và miễn phí duy trì trong 3 tháng đầu nếu khách sạn chưa có website.
CHI PHÍ
TÍCH HỢP THẤP
HỆ THỐNG
REAL TIME
KHÔNG
COMMISSION
RESPONSIVE
MOBILE
ĐIỀU CHỈNH NHANH
ALLOTMENT
TÍCH HỢP
NHANH CHÓNG
TÍCH HỢP
FACEBOOK
LIÊN TỤC
CẬP NHẬT
ĐẶT PHÒNG
NHANH CHÓNG
PHÂN QUYỀN
TRUY CẬP
PROMOTION
LINH ĐỘNG
HỖ TRỢ
NHANH

Dự án đã triển khai

Silverland Hotels & Spas
Alagon Hotels & Spas

DEMO BOOKING ENGINE?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0982.007.996